Bạn Có Sao La Hầu Ở Nhà số 11

Bạn Có Sao La Hầu Ở Nhà số 11

Việc Bạn Có Sao La Hầu Ở Nhà số 11 Kết Hợp Với Kế Đô Ở Nhà Số 5 Nói Lên Điều Gì

Bạn có vị trí La Hầu ở Nhà số 11 kế hợp Kế Đô ở Nhà số 5. Về mặt chiêm tinh, điều này tương tự như phân cực của Sư Tử-Bảo Bình. Tương phản lĩnh vực trí tưởng tượng cá nhân và sự tự biểu hiện với sự tham gia của nhóm và sự sáng tạo của công ty.

Tử vi của bạn cho thấy

rằng bạn có thể cảm thấy thoải mái hơn khi tham gia vào sự sáng tạo của mình. Cần phải trở nên phù hợp hơn với mối quan tâm của cộng đồng.

Về mặt nghề nghiệp

con đường dẫn bạn hướng tới lĩnh vực tham gia vào các dự án nhóm và cam kết. Vì vậy, bạn cần phải cố gắng để tích hợp tính độc đáo của bạn với không khí xã hội trong môi trường. Khi bạn đam mê những ý tưởng và niềm tin của riêng bạn. Con đường của bạn sẽ đưa bạn vào lĩnh vực chính trị nơi tiếng nói của người dân. Và cộng đồng cần được lắng nghe và hỗ trợ. Bạn có khả năng trở thành một giọng nói đại diện cho một tập thể lớn hơn. Do đó điều quan trọng là phải biết rằng những người khác sẽ tôn trọng quan điểm và niềm tin của bạn.

Bạn Cần Lưu Ý

Cần phải biết rằng bạn sẽ được đón nhận. Và ngưỡng mộ trong cộng đồng khi bạn chú ý đến lời kêu gọi tham gia nhiều hơn vào các tổ chức và nỗ lực nhóm. Chuyển ánh đèn sân khấu ra khỏi nhu cầu về sự thừa nhận của bạn. Và vỗ tay theo những động lực nhân đạo mạnh mẽ của bạn sẽ có lợi cho bạn và sự nghiệp của bạn. Bạn cần phải tham gia vào tập thể để trao đổi ý tưởng. Và thông tin và đưa doanh nghiệp duy nhất của bạn vào lĩnh vực cộng đồng.

Tài Năng của Bạn

Tài năng sáng tạo của bạn là độc quyền và độc đáo. Do đó bạn tìm thấy đồng nghiệp và bạn đời của mình thông qua các đoàn thể có cùng quan điểm, thường ở rìa hoặc ngoài xu hướng. Có thể thông qua sự tham gia vào hoạt động xã hội. Mà bạn tìm thấy hướng đi và mục đích lớn hơn. Không nghi ngờ gì về việc người khác sẽ thừa nhận vai trò xã hội của bạn. Do đó điều quan trọng là phải xem xét mong muốn của người khác để nói chuyện công khai về sự sáng tạo của bạn. Tham gia vào điều hành xã hội hoặc đại diện cho nhóm dưới hình thức nào đó.

Về mặt nghề nghiệp

Biểu hiện sáng tạo của bạn gắn liền với cộng đồng rộng lớn các nghệ nhân. Người chữa bệnh, người có tầm nhìn và doanh nhân. Tiếng nói của bạn thêm trọng lượng cho việc chấp nhận và tôn trọng nỗ lực sáng tạo của bạn.

No Responses

Write a response