Month: November 2018

May đếm tiền và phát hiện tiền giả tốt ở HCM

Máy đếm tiền và phát hiện tiền giả Ngày nay càng ngày càng nhỏ, nhẹ hơn và được sử dụng phổ bể trong những phòng làm việc giao dịch của ngân hàng, chỗ khoảng không chật chẹt. Những máy đếm tiền và phát hiện tiền giả đời mới tựa vào các thuật toán khó chịu nhằm xác định những kiểu tiền giả, …